Fase Pertumbuhan Anak

Fase Pertumbuhan Anak

Fase Pertumbuhan Anak

Stanley Hall pendapat itu dikenakan pada pertumbuhan anak dapat dibagi menjadi 5 (lima) fase, dan masing-masing fase menunjukkan adanya ciri-ciri tertentu. Adapun fase itu ialah:

a. Masa Berburu atau masa Penyamun.

Pada masa ini anak menangkap binatang bermain menyelinap dan sembunyi.

Masa ini berakhir pada umur ± 8 tahun.

b. Masa Penggembala.

Pada masa ini anak gemar sekali memelihara binatang seperti kucing, kelinci, kambing, burung, ayam dan sebagainya.

Masa penggembalaan berakhir pada umur 10 tahun.

c. Masa Petani.

Masa ini berlangsung dari umur 10 tahun- 12 tahun. Ciri yang penting pada masa ini ialah anak gemar sekali menanam tanaman dan memelihara kebun.

d. Tingkat Keempat disebut Masa Pedagang.

Pada masa ini berlangsung dari umur 12 tahun sampai umur 18 tahun. Pada masa ini anak gemar sekali bermain jual beli, mengumpulkan benda-benda seperti perangko, gambar-gambar film, potret, kartu pos bergambar dan suka tukar menukar barang-barang dengan teman-temannya.

e. Tingkat ke lima disebut Masa Industri.

Masa industri timbul pada umur 14 tahun. Anak gemar membuat permainan dan barang-barang kerajinan.

Baca juga: