Latihan Soal Matematika Kelas 1

Latihan Soal Matematika Kelas 1

Soal Latihan Matematika

 

Berilah tanda silang pada jawaban yang tepat!…….

1. Lambang bilangan lima puluh tujuh ditulis ….
a. 37 b. 47 c. 57

2. Angka 92 dibaca…
a. sembilan dua
b. sembilan puluh dua
c. sembilan puluh tujuh

3. 43, 41 , 42 , 45, 44 urutan bilangan dari yang terkecil adalah…
a. 41, 43, 42 , 44, 45
b. 45, 44, 43, 42, 41
c. 41, 42, 43, 44, 45

4. Nilai tempat angka 7 pada bilangan 67 adalah…
a. puluhan b. satuan c. ratusan

5. Nilai tempat 89 = ….puluhan +…satuan
a. 8 dan 9 b. 9 dan 8 c. 8 dan 8

6. 45, 46, 47….bilangan setelah angka 47 adalah…
a. 48 b. 49 c. 50

7. Lambang bilangan sembilan puluh adalah…
a. 80 b. 90 c. 70

8.bilangan 70 = 70 + …..
a. 10 b. 20 c. 0

9. Nilai tempat 0 pada bilangan 60 adalah…
a. puluhan
b. satuan
c. ratusan

10. Hasil penjumlahan dari 45 + 54 adalah….
a. 79 b. 89 c. 99

11. Bilangan 82…….dari 89.
a. lebih kecil
b. lebih besar
c. sama dengan

12. 77 dibaca….
a. tujuh tujuh
b. tujuh puluh
c. tujuh puluh tujuh

13. 3, 7, 5,9 termasuk bilangan…
a. genap
b. ganjil
c. bulat

14. 63 + 26 = n, maka n adalah…
a. 69 b. 79 c. 89

15. Sekarang hari senin, 5 hari lagi hari….
a. sabtu
b. minggu
c. jumat

16. Jika sekarang hari senin 2 hari kemarin …
a. Sabtu
b.jumat
c. kamis

17. 23 – 16 = ….
a. 7
b. 6
c. 8

18. yang termasuk bilangan genap adalah…
a. 2,3,4,5
b. 2,4,6,8
c. 1,3,5,7

19. Nilai tempat 27, nilai tujuh menempati …
a. puluhan
b. satuan
c. ratusan

20. 27 + 28 = ….
a. 55
b. 65
c.45