Undangan Ke Jannah-Nya

Undangan Ke Jannah-Nya

Undangan Ke Jannah-Nya

Undangan Ke Jannah-Nya

Apakah anda ingin merasa dekat kepada Allah Azza wa Jlla ?

Rasulullah Shallallahu alaihiwasallam bersabda,: “Keadaan terdekat yang dimiliki seorang hamba terhadap Rabbnya adalah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah didalamnya do’a”. [HR. Mus-lim]

Apakah anda ingin mendapatkan pahala ibadah Haji bersama Rasulullah shallallahu Shallallahu alaihiwasallam?

Beliau bersabda, : “Umrah di bulan Ramadhan setimpal (pahalanya) Haji atau Haji bersamaku”. [HR. Bukhari Muslim/Muttafaqun ‘alaihi]

Apakah anda ingin sebuah Rumah di Surga ?

Rasulullah bersabda, : ”Barangsiapa yang membangun Masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisalnya di Surga”. [HR. Muslim]

Apakah anda ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta’ala?

Rasulullah bersabda, : “Sesungguhnya Allah akan ridha terhadap seorang hamba yang makan sebuah makanan kemudian ia memuji-Nya atas makanan tersebut dan meminum minuman kemudian ia memuji-Nya karena minuman tersebut”. [HR. Muslim]

Apakah anda ingin dikabulkan do’anya

Rasulullah bersabda, : “Do’a yang tidak akan ditolak adalah do’a diantara Adzan dan Iqomah”. [HR. Abu Daud]

Apakah anda ingin mendapatkan pahala Shaum (puasa) sepanjang tahun ?

Rasulullah bersabda, : “Shaum 3 (tiga) hari dari setiap bulan (penanggalan Hi-jriah), (pahalanya) seperti Shaum sepanjang tahun”. [HR. Bukhari Muslim/Muttafaqun ‘alaihi]

Apakah anda ingin memiliki kebaikan seperti Gunung ?

Rasulullah bersabda,  : “Barangsiapa yang menyaksikan Jenazah sehingga ia men-shalatkannya maka baginya satu pundi pahala. Dan barangsiapa yang menyaksikannya hingga

dikuburkannya maka baginya dua pundi pahala”. Dikatakan, “seperti apa dua pundi itu ?”.

Beliau  menjawab : “Seperti dua Gunung besar”. [HR. Muttafaqun ‘alaihi]

Apakah anda ingin bersama dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Surga ? Beliau  bersabda, : “Aku dan orang yang menyantuni anak Yatim seperti ini di Surga”. Beliau  mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. [HR. Bukhari]

Apakah anda ingin mendapatkan pahala seorang Mujahid atau pahala orang Shaum atau Tahajjud ?

Rasulullah  bersabda, : “Orang yang menyantuni janda yang ditinggalkan oleh suaminya dan orang yang menyantuni orang miskin seperti Mujahid fi Sabilillah”. Dan aku men-gira Beliau  bersabda, “Seperti orang yang tidak henti melakukan Tahajjud dan seperti orang yang Shaum tidak berbuka (sepanjang tahun). [HR. Muttafaqun ‘alaihi]

Apakah anda ingin mendapatkan jaminan pribadi dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam un-tuk masuk Surga ?

Rasulullah bersabda,  : “Barangsiapa yang menjamin bagiku apa yang ada dian-tara dua jenggotnya (mulut/lidahnya) dan apa yang ada diantara kedua kakinya (kemaluannya), maka aku menjamin Surga baginya” [Muttafaqun ‘alaihi]

Apakah anda ingin agar amalan anda tidak terputus walaupun setelah anda wafat ?

Rasulullah bersabda, : “Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara ; Sadaqah Jariyah, ‘ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendoakannya” [HR. Mus-lim]

Apakah anda ingin memiliki harta simpanan di Surga ?

Rasulullah bersabda, yang artinya : “Laa Hawla walaa quwwata illah billah” (Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas izin Allah), adalah salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan Surga”. [Muttafaqun ‘alaihi]

Apakah anda ingin mendapatkan pahala Qiyamullail (shalat malam) sepanjang malam ?

Rasulullah bersabda,  : “Barangsiapa yang shalat ‘isya se-cara berjama’ah, maka seakan-akan ia telah Tahajjud setengah malam dan barangsiapa yang melaksanakan shalat subuh secara berjama’ah, maka seakan-akan ia telah Tahajjud sepanjang malam”. [HR. Muslim]

ingin membaca sepertiga Al-Qur’an

Apakah anda ingin membaca sepertiga Al-Qur’an dalam satu menit ?

Rasulullah bersabda, yang artinya : “Qul Huwallahu ahad’ (Surat Al-Ikhlash) setimpal dengan sepertiga Al-Qur’an”. [HR. Muslim]

Apakah anda ingin timbangan kebaikan anda bertambah berat ?

Rasulullah bersabda, yang artinya : “Dua kalimat yang dicintai oleh Yang Maha Pemurah, rin-gan diucapkan, namun berat timbangannya di Sisi Allah, yakni ‘Subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallail ‘adziim”. [HR. Bukhari]

ingin dimudahkan rezki

Apakah anda ingin dimudahkan rezki dan dipanjangkan usia anda ?

Rasulullah bersabda, : “Barangsiapa yang ingin dimudahkan rezkinya atau dipan-jangkan usianya, maka hendaknya ia menyambung tali persaudaraan”. [HR. Bukhari]

Apakah anda ingin Allah senang berjumpa anda ?

Rasulullah bersabda,  : “Barangsiapa yang merindukan berjumpa dengan Allah, maka llah merindukan pula berjumpa dengannya”. [HR. Bukhari]

Apakah anda ingin dilindungi oleh Allah ?

Rasulullah bersabda,  : “Barangsiapa yang melaksanakan shalat subuh, maka ia ada dalam perlindungan Allah”. [HR. Muslim]

ingin agar dosa diampuni

Apakah anda ingin agar dosa perbuatan anda diampuni oleh Allah ?

Rasulullah bersabda,: “Barangsiapa yang mengatakan ‘Subhanallahi wa bihamdihi’ dalam satu hari seratus kali, maka akan dihapuskan dosanya walau-pun seperti buih di lautan”. [Muttafaqun ‘alaihi]

Apakah anda ingin dijauhkan dari Neraka sejauh tujuh puluh tahun ?

Rasulullah bersabda,: “Barangsiapa yang melaksanakan Shaum (Puasa) di Jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari Api Neraka , sejauh tujuh puluh musim gugur”. [HR. Bukhari]

Apakah anda ingin Allah Azza wa jalla bershalawat (memberikan rahmat) kepada hamba-Nya ?

Rasulullah bersabda,  : Barangsiapa yang bershalawat kepadaku dengan satu shalawat, maka Allah akan memberikan shalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali ? [Muttafaqun ‘alaihi]

Apakah anda ingin diangkat derajat anda oleh Allah

Rasulullah bersabda,  : “Tidak merendahkan diri seseorang karena Allah, kecuali Allah U akan mengangkat derajatnya”. [HR. Muslim]

dan begitulah kira kira amalan yang Rasulullah ajarkan pada kita penulis mohon maaf jika mungkin ada beberapa hadist diatas jika terdapat hadist hadist yang lemah ….wa’llahu a’alam bishowab

muhammad.suchairy

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/bacaan-tawasul-ringkas-dan-lengkap-hadhorot/